Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

V historické budově jsou vytvořeny dobré podmínky pro moderní výuku. Nové pracovny výpočetní techniky, specializované učebny pro dramatickou výchovu, učebna s velkoplošnou videoprojekcí, učebna základů administrativy, učebny hry na hudební nástroj, odborná učebna pro hudební výchovu, tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku, vznikající posilovna a studovna , to vše vytváří optimální prostředí pro přípravu budoucích pedagogů.

Poštovní adresa 1. máje 221/10, PSČ: 76701, Kroměříž
Telefon +420 603 811 060
E-mail vospgs.spgs@ped-km.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie, Pedagogika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.ped-km.cz/
Facebook https://www.facebook.com/pajdakm
Instagram https://www.instagram.com/vosps_a_spgs_kromeriz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
SociáIní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podrobné informace o škole

V reprezentativní aule školy se odehrávají významné kulturní a společenské události /hudebního a výchovně vzdělávacího charakteru/ pořádané školou, městem Kroměříž i nadregionálními institucemi. Působivé je i nově upravené nádvoří školy, které je rovněž využíváno pro různá vystoupení a pro pořádání studentských happeningů. V budově je i školní bufet.

Fotogalerie