Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně

Poskytovat studentům vyšší odborné vzdělání založené na Písmech Starého a Nového zákona a vycvičit je pro praxi modlitební, bohoslužebnou a misijní.

Poštovní adresa Kmochova 248, PSČ: 280 02, Kolín
Zaměření školy Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://vosmt.cz/

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola misijní a teologická nebude pořádat nábor nových studentů do tříletého denního programu od školního roku 2022/23 a ani v následujících letech.

Přijetí ke kombinovanému studiu je možné pouze se zřetelem uchazeče ke skutečnosti, že akreditace VOŠMT trvá pouze do roku 2025 a že nebude prodlužována. Studenti kombinovaného programu proto nebudou po roce 2025 moci program zakončit.

Všechny vzdělávací aktivity VOŠMT přechází pod správu české národní kanceláře Global University. Chystaná sobotní vyučování, zprostředkování bakalářského studia a další služby budou průběžně inzerovány na stránkách Global University (https://globaluniversity.cz).

Pro více informací o možnostech studia kontaktujte českou národní kancelář Global University.

Michael Buban

+420 739 600 112 (Whatsapp)

info@globaluniversity.cz