Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

Poštovní adresa Stoliňská 2417/41a, PSČ: 19300, Praha
Telefon +420 281 927 136
E-mail reditel@etspraha.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie, Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://etspraha.cz/cs/home
Facebook https://www.facebook.com/ETSPraha/
Instagram https://www.instagram.com/ets_praha/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Teologická a pastorační činnost
Pastorační a sociální práce

Podrobné informace o škole

Učitelé i studenti se vzájemně dobře znají. Mezi učiteli jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, muži i ženy. Většina učitelů má své zaměstnání v oboru, který na ETS externě vyučuje a přináší tak do výuky praktické zkušenosti. Někteří učitelé pokračují postgraduálním studiem, jiní studují dálkovou formou další obor, další mají ve svém zaměstnání přístup ke vzdělávacím programům rozšiřujícím jejich odbornost. Mezi vyučujícími je soudní znalec v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik.

 

POSLÁNÍ ŠKOLY

Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti.

Vzdělávání pro všechny pracovní pozice, pro které církev vytváří pracovní místa, a na dobrovolnou službu.

Komplexní příprava pracovníků pro poradenské a sociální služby v církvi i ve společnosti.

Jsme profesně a ekumenicky orientovaná křesťanská škola, je nám blízká evangelikální teologie.

Fotogalerie