Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem.

Poštovní adresa Hrusická 7, PSČ: 141 00, Praha
Telefon 272 761 609
E-mail skola@eapraha.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://eapraha.cz/
Facebook https://www.facebook.com/EAPRAHA/
Instagram https://www.instagram.com/ea_praha/

Podrobné informace o škole

Motto školy: Dáváme šanci, abyste vy ji dali jiným.

 

Evangelická akademie Praha je církevní škola zřízená Českobratrskou církví evangelickou, ale uvítá všechny studenty, tedy i členy jiných církví a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejím posláním.

Proč studovat na Evangelické akademii?

  • Studentům se věnuje dobře sehraný tým kvalifikovaných pedagogů, mnozí z nich působí v praxi.
  • Vládne zde přátelská rodinná atmosféra a komunikace mezi studenty a pedagogy je otevřená.
  • Vzděláváme k vykonávání smysluplné práce.
  • Věnujeme velkou pozornost a péči organizaci odborné praxe.
  • Organizujeme zahraniční praxe a exkurze.
  • Připravujeme pro studenty seznamovací a sportovní kurzy v Čechách i v zahraničí.
  • K výuce i mimoškolním aktivitám využíváme velkou školní zahradu.
  • Máme bohaté a dobré zkušenosti s integrací žáků a studentů s handicapem.
  • Ve škole funguje psychologická poradna.
  • Učitelé i školní kaplan se studentům věnují individuálně.