Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Jsme otevřeni všem zájemcům bez ohledu na náboženské cítění. Kromě teologie nabízíme programy zaměřené na sociální nebo komunitní práci, spiritualitu, etiku či křesťanské tradice. Je u nás možné studovat i v kombinované formě. ETF UK patří mezi nejlépe hodnocené humanitně zaměřené fakulty v ČR.
 

Poštovní adresa Černá 646/9, PSČ: 115 55, Praha
Telefon 221 988 + číslo pobočky
E-mail podatelna@etf.cuni.cz
Zaměření školy Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://web.etf.cuni.cz/ETFN-1.html
Facebook https://www.facebook.com/etfuk
Instagram https://www.instagram.com/etf_cuni/?hl=cs

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Sociální a pastorační práce (Bc.)Sociální a pastorační práce Prezenční studium Bc.
Evangelická teologie (Bc.)Evangelická teologie Prezenční studium Bc.
Teologie křesťanských tradic (Bc.)Teologie křesťanských tradic Prezenční studium Bc.
Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika (Mgr.)Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika Prezenční studium Mgr.
Evangelická teologie (Mgr.)Evangelická teologie Prezenční studium Mgr.
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)Teologie - spiritualita - etika Prezenční studium Mgr.
Protestant Theology (Mgr.)Evangelická teologie Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Hledáte přehlednou prezentaci oborů, které u nás můžete studovat?

Máme pro vás připravené záznamy ze Dne otevřených dveří 2021, které vám naše Bc. a Mgr. obory stručně, jasně a přitom do dostatečné hloubky představí.

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=11695&locale=cz

Příjmací řízení

Veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných dokladech a poplatcích jsou zveřejněné na webu UK, kde můžete podat i přihlášku ke studiu.

Podrobné informace o škole

Evangelická teologická fakulta aktuálně nabízí tři bakalářské studijní programy: Sociální a pastorační práce; Teologie křesťanských tradic; Evangelická teologie
 

Studovat evangelickou teologii znamená osvojit si základy kritického myšlení prostřednictvím studia křesťanské tradice. Bakalářské studium je tříleté a provede studenta křesťanskou tradicí v širokém dobovém kontextu od jejích kořenů až k jejím současným podobám a problémům v globalizovaném světě. Touto cestou studium evangelické teologie zprostředkuje zájemcům základy kvalitního a klasického humanitního vzdělání.

Studijní program Sociální a pastorační práce je zaměřen k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení a rovněž na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací.

Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se vyučují a porovnávají přístupy všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné. Obor je určen studentům vysokých škol a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-617.html


O fakultě:

V roce 1995 se fakulta nastěhovala do nově adaptované budovy paláce Marathon na Novém Městě pražském (Černá 9). V pěti nadzemních podlažích budovy jsou posluchárny, seminární místnosti, pracovny kateder i administrativní zázemí (studijní, zahraniční a ekonomické oddělení, sekretariát), v přízemí a dvou podzemních podlažích je moderní fakultní knihovna s více než 100 tisíci titulů odborné literatury a několika desítkami studijních míst.
 

Fotogalerie