Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkujeme za Vaše hodnocení.

Nejaktuálnější informace získáte na uchazečských webových stránkách - studujfzp.ujep.cz

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. 

Poštovní adresa Králova výšina 7, PSČ: 40096, Ústí nad Labem
Telefon 00 420 475 284 111
Zaměření školy Přírodní vědy
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW studujfzp.ujep.cz
Facebook https://www.facebook.com/FZP.UJEP

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ekologie a ochrana přírodyEnvironmentální analytická chemie Prezenční studium Ph.D.
Ekologie a ochrana přírodyRevitalizace krajiny Prezenční studium Ing.
Ekologie a ochrana přírodyOdpadové hospodářství Prezenční studium Ing.
Ekologie a ochrana přírodyOchrana životního prostředí Prezenční studium Bc.
Ekologie a ochrana přírodyAnalytická chemie ŽP a toxikologie Prezenční studium Ing.

Příjmací řízení

Podrobné informace o škole

Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín. Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a národních parků. Zahraniční spolupráce se aktivně rozvíjí s řadou evropských univerzit (např. v Německu, Turecku, Velké Británii v mnoha dalších zemích). V rámci programu Erasmus se výrazně rozšířila možnost výjezdu studentů na zahraniční studijní a praktické stáže a to do 30 možných destinací po celé Evropě i ve světě.Studium na Fakultě životního prostředí je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a čtyřleté v doktorském studijním programu. Více informací o jednotlivých akreditovaných studijních programech a oborech i studijních plánech je na internetové adrese http://fzp.ujep.cz

Fotogalerie