Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta ústecké univerzity je moderní vysokoškolskou institucí, zároveň největší v ústeckém regionu zaměřenou na vzdělávání a rozvoj poznání v oblasti přírodních oborů. Kromě více než šedesátileté tradice nabízí netradiční zázemí v podobě přírodních krás severních Čech (údolí Labe, Národní park České Švýcarsko a České středohoří). Doménou zdejší univerzity je takřka rodinné prostředí a individuální přístup ke studentům.

Poštovní adresa Pasteurova 15, PSČ: 400 96 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
Telefon +420 475 286 655
Zaměření školy Přírodní vědy
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://prf.ujep.cz/
Facebook https://www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ekologie a ochrana prostředíAnalytická chemie životního prostředí a toxikologie Prezenční studium Mgr.
FyzikaFyzika Prezenční studium Bc.
FyzikaPočítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Mgr.
FyzikaPočítačové modelování ve vědě a technice Kombinované studium Bc.
FyzikaPočítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Bc.
FyzikaComputer Modelling in Science and Technology Prezenční studium Ph.D.
FyzikaPočítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Ph.D.
NanotechnologieAplikované nanotechnologie Prezenční studium Ph.D.
NanotechnologieAplikované nanotechnologie Prezenční studium Mgr.
NanotechnologieAplikované nanotechnologie Prezenční studium Bc.
BiologieBiologie Prezenční studium Mgr.
BiologieBiologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
GeografieGeografie Prezenční studium Mgr.
GeografieGeographies of Transformations Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
GeografieGeografie Prezenční studium Bc.
GeografieGeografie transformací Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Dvouoborová studia učitelství - více informací na www.univerzitaseveru.cz
MatematikaMatematika ve firmách a veřejné správě Prezenční studium Bc.
Chemie a toxikologieChemie a toxikologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Aplikované plazmové technologieAplikované plazmové technologie Prezenční studium Mgr.
Dvouoborová studia - více informací na www.univerzitaseveru.cz

Dny otevřených dveří

online 6. 2. 2021 

https://prf.ujep.cz/cs/dod2021

Příjmací řízení

Podrobné informace o škole

Fakulta zajišťuje vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních partnerů, včetně soukromého sektoru.

Studijní programy

Fakulta nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií a fyzikou přes geografii a informační technologie po matematiku a chemii, v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích veřejné správy, orgánech a institucích Evropské unie, ochrany přírody, krajinném plánování, laboratořích, výzkumných ústavech, dále v cestovním ruchu, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. V neposlední řadě se uplatní jako učitelé přírodovědných předmětů na základních a středních školách.

Více informací na http://prf.ujep.cz.

Fotogalerie