Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Studium na lékařské fakultě vyžaduje od našich studentů vysoké intelektuální schopnosti a dobré morální kvality. Studenti se neučí pouze všechna fakta o lékařské práci, ale jsou také seznámeni se základy vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.

Poštovní adresa Husova 3, PSČ: 30605, Plzeň
Telefon +420377593400
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Příjmací řízení

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a jsou jednokolové.

Podrobné informace o škole

Lékařská fakulta v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karloy v Praze. Byla založena dekretem prezidenta republiky dr. E. Beneše v roce 1945. Na LF je možné studovat magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a celou řadu doktorských studijních programů. Podrobnosti o studiu je možné získat na www.lfp.cuni.cz.

Fotogalerie