Fakulta informatiky MU v Brně

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky patří k předním výzkumným a vývojovým pracovištím nejen v České republice, ale svými vědeckými výsledky se etablovala i jako významná instituce v mezinárodním kontextu. To mimo jiné dokládá i značná úspěšnost fakulty v získávání národních a evropských výzkumných grantů a projektů. 

Poštovní adresa Botanická 68A, PSČ: 602 00, Brno
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Výzkumné aktivity fakulty se soustřeďují zvláště kolem výzkumného záměru orientovaného na problematiku paralelních a distribuovaných výpočetních systémů. Výzkum a vývoj na FI je rovněž zaměřen na mnoho dalších oblastí počítačové vědy, mj. na teoretickou informatiku, kvantovou informatiku, databázové systémy, analýzu obrazů a počítačovou grafiku, počítačové sítě, strojové učení a vyhledávání dat nebo na zpracování přirozeného jazyka.