Pedagogická fakulta MU v Brně

Masarykova univerzita

Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky.

 

Poštovní adresa Poříčí 7/9, PSČ: 639 00, Brno
Telefon 603362930
E-mail info@ped.muni.cz
Zaměření školy Pedagogika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.ped.muni.cz
Facebook https://www.facebook.com/pdfmu
Instagram www.instagram.com/muni_pdf/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Logopedie
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Sociální pedagogika a volný čas
Speciální pedagogika
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství praktického vyučování
Učitelství pro mateřské školy
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Příjmací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Základní informace

Bakalářské a (nenavazující) magisterské programy

Přijímací řízení včetně sběru e-přihlášek do bakalářských a (nenavazujících) magisterských programů probíhá v období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 včetně.
Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Navazující magisterské programy

Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských programech probíhá v období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022 včetně. Ve stejném období lze podávat e-přihlášky do navazujících magisterských programů. Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských studií.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO BC A MGR STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MGR STUDIUM

 

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářskémnavazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

Podrobné informace o fakultě najdete na

fakultním webu: www.ped.muni.cz

fakultním Facebooku: https://www.facebook.com/pdfmu/

fakultním Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpWQsQ2VCgnMx21QZH4KNaA

 

 

Fotogalerie