Lékařská fakulta OU v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských zdravotnických 616profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetipětiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Poštovní adresa Syllabova 19, PSČ: 703 00, Ostrava
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://lf.osu.cz/
Facebook https://www.facebook.com/lfostrava

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční studium Bc.
Všeobecné lékařstvíHygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Prezenční studium Ph.D.
Všeobecné lékařstvíChirurgické obory Prezenční studium Ph.D.
Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařství Prezenční studium MUDr.
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví Prezenční studium Bc.
Veřejné zdravotnictvíOdborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Prezenční studium Mgr.
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví Prezenční studium Ph.D.
Specializace ve zdravotnictvíNutriční terapeut Prezenční studium Bc.
Specializace ve zdravotnictvíIntenzivní péče Prezenční studium Mgr.
Specializace ve zdravotnictvíZdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční studium Mgr.
Specializace ve zdravotnictvíZdravotní laborant Prezenční studium Bc.
Specializace ve zdravotnictvíRadiologický asistent Prezenční studium Bc.
Specializace ve zdravotnictvíErgoterapie Prezenční studium Bc.
Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče v porodní asistenci Prezenční studium Mgr.
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční studium Bc.
OšetřovatelstvíOšetřovatelství Prezenční studium Ph.D.
OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v geriatrii Prezenční studium Mgr.
OšetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční studium Bc.
OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v pediatrii Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: leden/únor 2020

Příjmací řízení

Přijímací řízení pro AR 2020/2021 bude zveřejněno k 1. listopadu 2019 na http://lf.osu.cz.

Podrobné informace o škole

Lékařská fakulta je mladá a dynamicky se rozvíjejí fakulta.
Studijní programy/obory na Lékařské fakultě OU, zdravotnické nelékařské i lékařské, jsou profesně orientovány a akreditovány dle platné legislativy Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nabízené studijní obory svým vysokým podílem praktické výuky a odborných praxí ve výuce predikují výbornou uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.
Studium studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě OU je výjimečné v tom, že kapacita každého ročníku je maximálně 135 studentů, a to umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Zachování praktické výuky a praxe v malých skupinkách přináší s sebou benefity v podobě kontaktní výuky studenta s pacientem. Výukovou základnou pro zdravotnickou praxi studentů jsou zejména specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava a dalších zdravotnických zařízení v celém kraji.
Fakulta má mnoho aktivit v oblasti zahraničních mobilit studentů i pedagogů. Studenti mají možnost vyzkoušet studium svého oboru v řadě evropských i mimoevropských zemí.

Fakulta je pro teoretickou i praktickou výuku moderně vybavená s up to date technikou. Rovněž má k dispozici simulátory pro nácvik praktických dovedností v rámci multioborové spolupráci a nově se do výuky chystá společně s Fakultní nemocnicí Ostrava implementovat živé přenosy z vybraných klinických pracovišť a zavést prostřednictvím podpory EU simulační medicínu. http://lf.osu.cz/.