Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Praha 2

Škola poskytuje kvalitní vzdělávací proces v oblasti teoretické i praktické; v praktické oblasti máme v terénu vybudovanou stabilní základnu praktického vyučování. Kvalifikace učitelů je zajištěna 100% aprobovaností.

Součástí výuky je křesťanská etika, škola vede žáky k duchovním a křesťanským hodnotám. Důraz je kladen nejen na znalosti, ale také na výchovu našich studentů, utváření jejich postojů a vztahů k lidem i k sobě navzájem.

Naši absolventi jsou dobře připraveni pro praxi, ale také ke studiu na vyšších odborných školách i vysokých školách.

Poštovní adresa Ječná 33, PSČ: 120 00, Praha 2
Zaměření školy Střední odborná škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01
SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

Fotogalerie